Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

triste
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
triste
triste
triste
“Zawsze tęsknię za kimś lub za czymś. Zawsze usiłuję wrócić do jakiegoś wyimaginowanego miejsca. Moje życie jest jedną długą tęsknotą.”
— Elizabeth Wurtzel – Kraina prozaca
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle

June 18 2019

triste
2454 de5e 500
honey, i'm home.
triste
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
triste
5151 83f1 500
M. Kamiński - Alfabet
Reposted fromhwaiting hwaiting viabesomeoneelse besomeoneelse
triste
Wmawia się nam, że mamy się realizować zawodowo, robić kariery, wychowywać dzieci na porządnych ludzi, mieć idealnie posprzątany dom i ręczniki ułożone kolorami, a do tego obowiązkowo pięć razy w tygodniu crossfit, trzy litry wody dziennie, na śniadanie koktajl, na obiad sałatka bez sosu, a na kolację antydepresanty.
https://krytykakulinarna.com/bikini-body/
Reposted fromadia adia viabesomeoneelse besomeoneelse
triste
triste
Jeśli nie wierzysz w siebie to nie wierzysz w nic.
— usłyszane
Reposted fromresort resort viasarkastyczna sarkastyczna
triste
9959 8162 500
Reposted fromnyaako nyaako viaaisajo aisajo
triste
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viasarkastyczna sarkastyczna

May 03 2019

triste
Ostatnie spojrzenie pamięta się najdłużej.
Reposted fromcasas casas viaaura-lunaris aura-lunaris

November 01 2018

triste
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viaend-of-sorrow end-of-sorrow

October 29 2018

triste
triste
Gdybym teraz mógł zacząć życie od nowa, zacząłbym od szukania szczęścia, a następnie, gdyby to było możliwe, ochroniłbym je pancerzem i już niczego innego bym tak nie pragnął przez całe życie.
— Jaume Cabre
triste
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
triste

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viatobecontinued tobecontinued
triste
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
triste

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl