Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

triste

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaBilora Bilora
triste
7683 35bf
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
triste
6283 fdcf 500
0657 239b 500
Reposted fromink ink viaCannonball Cannonball
triste
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaend-of-sorrow end-of-sorrow
triste
Po Tobie było sześciu mężczyzn. 
Przynosili kwiaty. 
Pisali. 
Chcieli mnie 
Trzymać za ręce. 
Jednak 
Kwiaty usychały. 
Wiadomości nie dochodziły. 
Ręce wolałam trzymać 
W kieszeniach. 
Wolałam czekać 
Na Ciebie 

October 17 2018

triste
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
triste
I wyobrażał sobie, jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce.
— B.Prus 'Lalka'
triste
triste
8341 cc5e 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viablackheartgirl blackheartgirl
triste
0810 6554 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
0609 5b4b
triste
triste

a kiedy się spotkamy 
przypadkiem
dnia któregoś 
poznam Cię po zapachu
po dźwięku głosu
po snach wspólnie wyśnionych
będę wiedzieć, że to Ty
będę Cię znać

więc czekam

— "Miłości i tęsknoty wołania"
triste
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost
triste
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
triste
7697 c8ad 500
triste
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
triste

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl