Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

5668 9901 500

regarderlesfilles:

Marcela Vivan

More on Regarder les filles

triste
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viatobecontinued tobecontinued
triste
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viatobecontinued tobecontinued
triste
9447 a5c2
triste
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
triste
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
triste
5183 9db9
triste

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viablackheartgirl blackheartgirl
triste
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viablackheartgirl blackheartgirl
triste
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
triste
0983 734e 500
Reposted frompugul pugul viainnocent-whisper innocent-whisper
triste
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely vialittlewhitelies littlewhitelies
triste
2124 8fb3 500
triste
2148 0252
rozwaga i roztropność
triste
2985 63e9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
triste
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viablackheartgirl blackheartgirl
triste
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viairiis iriis
triste
7435 7a58 500
triste
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatarczyn tarczyn
triste
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl