Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

triste
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
Wróć, jeśli pamiętasz.
— proszę
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viatarczyn tarczyn
triste
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viablackheartgirl blackheartgirl
triste
6347 9ad1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
triste
triste

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaoutoflove outoflove
triste

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
triste
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
triste
A czas zmienił wszystko- uczucia, przyjaciół, problemy...
— WSZYSTKO...
triste
6553 eaa7
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
triste
Reposted fromskatrix skatrix viaoutoflove outoflove
triste
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats
triste
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
0578 93ef 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna vianowaczi nowaczi
triste
9527 1c0a
triste
triste
1490 4ddd
triste
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viatobecontinued tobecontinued

June 20 2017

triste

Kobieta bardzo szybko  się orientuje, że mężczyzna może odmówić schabowego z kapustą i kartoflami, może odmówić piwa i wódki, może odmówić nawet seksu, bo jest skrajnie wykończony, ale niemal na pewno nie odmówi, gdy zaproponuje mu się zrobienie laski. Zwyczajnie byłaby to nieuprzejmość.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl