Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

triste
triste
0939 65e0 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
8747 3a8c
Reposted fromadaamanth adaamanth viatobecontinued tobecontinued
triste
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou vianewbeginning newbeginning

May 04 2017

9897 9d09 500

May 03 2017

triste
3651 6e9d
Reposted fromoutoflove outoflove viaaura-lunaris aura-lunaris
triste
5487 2358
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaaura-lunaris aura-lunaris
triste
3115 16c6
Reposted fromparkaboy parkaboy viaaura-lunaris aura-lunaris
triste
6683 f5ca 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialovemyself lovemyself
triste

April 26 2017

triste
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaxannabelle xannabelle

April 24 2017

triste
9061 6ab3
Reposted fromheroes heroes viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
triste
3700 bc43
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
triste
9417 1deb
Reposted frompeper peper viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
triste
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

April 17 2017

triste
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaawakened awakened
triste
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaawakened awakened
triste
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl