Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

triste
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk vialittlewhitelies littlewhitelies

February 18 2017

triste
triste
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaCannonball Cannonball
triste

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura vialittlewhitelies littlewhitelies

July 10 2015

triste

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
triste
triste
9354 d9be 500
Reposted fromkjuik kjuik vialittlewhitelies littlewhitelies
triste
9835 01f5
triste
7018 f5af 500
Reposted frommiischa miischa vialittlewhitelies littlewhitelies
triste
triste
1618 46e6 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauhuhu uhuhu
triste
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
triste
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viatake-care take-care
triste
triste
triste
4214 d4da
bardzo.
triste
0990 ac26
Reposted fromlittlefool littlefool viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
triste
triste

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viaruinyourday ruinyourday
triste
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
Reposted frommaandarynka maandarynka viaruinyourday ruinyourday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl