Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

triste
9482 0640
Reposted fromniezwykla niezwykla viablackheartgirl blackheartgirl
triste
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby

December 26 2017

triste
triste
triste
0849 e42f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
triste
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viatobecontinued tobecontinued
triste
2333 42d5 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
triste
2640 5177 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
triste
6561 c9dc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
triste
0422 e3bb
Reposted fromfeels feels vialittlewhitelies littlewhitelies
triste
2833 c4b9
cutie-patootie
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
triste
6211 2b6f 500
magia zupy
triste
triste
2834 bdd7 500
puzzled
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
triste
Mężczyzna godzi się ryzykować utratę kobiety, która mu się podoba, ale nie kobiety, którą kocha.
— Roalina Lisboa Coelho
triste
9718 fdfd
Reposted fromoiv13 oiv13 viablackheartgirl blackheartgirl
triste
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
Reposted fromoiv13 oiv13 viablackheartgirl blackheartgirl
triste
3652 866f
Reposted fromoiv13 oiv13 viablackheartgirl blackheartgirl
triste
A ja bym chciała w te święta być dla kogoś prezentem. Spaść trochę jak z nieba, dać swoje serce i wiarę, że będzie nam dobrze razem.
— Autor nieznany
triste
2434 248a 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl