Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2019

triste
Ostatnie spojrzenie pamięta się najdłużej.
Reposted fromcasas casas viaaura-lunaris aura-lunaris

November 01 2018

triste
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viaend-of-sorrow end-of-sorrow

October 29 2018

triste
triste
Gdybym teraz mógł zacząć życie od nowa, zacząłbym od szukania szczęścia, a następnie, gdyby to było możliwe, ochroniłbym je pancerzem i już niczego innego bym tak nie pragnął przez całe życie.
— Jaume Cabre
triste
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
triste

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viatobecontinued tobecontinued
triste
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
triste

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl

October 21 2018

triste
triste
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaalliwantisyou alliwantisyou
2198 5fe6
triste
triste
triste
2054 d691 500
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl
3687 bd73
Reposted fromPcsl Pcsl viablackheartgirl blackheartgirl
6280 9199 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapoppyseed poppyseed
triste
3054 ec6a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
triste
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
triste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl