Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

triste
A gdybyś wiedział, że już się nie obudzisz, jak szybko poszedłbyś spać?
Reposted fromshitsuri shitsuri viaalliwantisyou alliwantisyou

March 27 2017

5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viauaremyheaven uaremyheaven

March 22 2017

triste

March 19 2017

2790 d793 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaxannabelle xannabelle

March 17 2017

triste
1969 7363
Reposted fromtosiaa tosiaa vialittlewhitelies littlewhitelies
triste
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia vialittlewhitelies littlewhitelies
triste
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamslexi mslexi

March 15 2017

triste
9569 1777
Reposted frommartynkowa martynkowa viaserplesniowy serplesniowy
triste
2596 bfec
triste
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued

March 10 2017

triste
Reposted fromgruetze gruetze vialittlewhitelies littlewhitelies
triste
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamyownsunrise myownsunrise
triste
3010 6127
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowaczi nowaczi

March 07 2017

triste
5638 a916 500
triste
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatearrmyheart tearrmyheart
triste
3688 b07a 500
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viamslexi mslexi
triste
Nie ma drugich szans, są tylko inne. Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, życie zawsze będzie inne niż wtedy, gdybyś podjął inną.
triste
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl