Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

triste
8270 f8f1 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
1622 0351
Reposted frompussyporn pussyporn viablackheartgirl blackheartgirl
triste
8487 83ea 500
Palo Alto (2014)
triste
Reposted frommrrru mrrru viaEdgi Edgi
triste
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus viaEdgi Edgi
triste
7100 6898 500
no jak to.

March 07 2018

triste
Chyba najbardziej bolą pożegnania. W serialach rządzą się swoimi prawami - są wzruszające i piękne. W prawdziwym życiu tylko bolą. A świadomość, że przed Tobą, już całkiem niedługo, kolejne - to to wręcz rozrywa serce.
— przede mną.
Reposted fromniskowo niskowo viablackheartgirl blackheartgirl
triste
0991 f232 500
Reposted fromluron luron viaaura-lunaris aura-lunaris
triste
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viaseptemberdoll septemberdoll
triste
8444 e56a
Reposted fromonlyman onlyman viauaremyheaven uaremyheaven
triste
7428 b909 500
triste
7432 66c2 500

March 04 2018

triste

February 27 2018

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viablackheartgirl blackheartgirl
5968 f3b4 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaoutoflove outoflove
triste
- Gdzie byłaś?  - Daleko stąd.  - To jedno z moich ulubionych miejsc. 
— Zemsta.
triste
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako viaCannonball Cannonball
triste
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl