Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

triste
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
triste
Tak rozpaczliwie chciałaś odejść. Oto twoja szansa. Teraz albo nigdy. Skorzystasz?
— Brodi Ashton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
2403 4f9b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasuben suben

July 25 2017

triste
2403 4f9b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
triste
Reposted frombluuu bluuu viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
4789 c7ff
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
6055 056c
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viaalliwantisyou alliwantisyou
triste
How to be happy
triste
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaszyszka016 szyszka016
triste
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
triste
triste
8244 3868
triste
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako vianowaczi nowaczi
triste
triste
triste

July 21 2017

6049 7e57
Reposted fromkattrina kattrina viablackheartgirl blackheartgirl
triste
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viabezsenna bezsenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl